Dansk Industri Transport

7. marts 2017 - 02:50

App linkNu på Google Play

Vognmanden

DI og 3F indgår ny ok-aftale

7. marts 2017 - 02:50

Parterne er blevet enige om en fornyelse af Lager- og Transportoverenskomsten - i daglig tale kaldet Fællesoverenskomsten. Med afsæt i dette forlig fortsætter forhandlingerne mellem 3F Transport og DI om de øvrige overenskomster på transportområdet, der samlet omfatter cirka 35.000 medarbejdere på DI’s medlemsvirksomheder.

 

Stærkere virksomheder

- Vi er blevet enige om en god og ansvarlig treårig overenskomst, som vil hjælpe danske virksomheder til en bedre konkurrenceevne, så vi kan få stærkere virksomheder og flere arbejdspladser i Danmark, siger Karsten Dybvad, adm. direktør hos DI.

 

Han fremhæver, at aftalen er et nybrud der sikrer, at medarbejdere og virksomheder lokalt kan indgå aftaler om både arbejdstid og dele af lønnen. Samtidig styrker parterne tillidsrepræsentanternes vilkår.

Frihed til lokale aftaler

Karsten Dybvad:

- Det er et klart nybrud, at virksomheder og medarbejdere på normallønsområdet får så gode muligheder for at aftale sig frem til, hvordan de vil tilrettelægge arbejdet og indgå aftaler om lønnen i den forbindelse, så det passer bedre til netop deres virksomhed. Det har været stærkt efterspurgt, og det er vi glade for at kunne levere.

 

Parterne er også blevet enige om at styrke uddannelsen af medarbejderne og indføre op til 32 seniorfridage til medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen.

 

- Virksomhederne har brug for dygtige medarbejdere - i alle aldre. Med aftalen her giver vi bedre muligheder for medarbejderes selvvalgte uddannelse - og virksomhederne kan forhåbentlig nyde gavn af deres erfarne medarbejdere endnu længere, når de får gode muligheder for at kombinere arbejdslivet og seniorlivet, tilføjer adm. direktør Karsten Dybvad, DI.

Aftalen er blevet indgået i regi af Forligsinstitutionen.

Fakta ny ok-aftale

Hovedelementerne i aftale mellem 3F Transport og DI om en ny treårig overenskomst gældende fra 1. marts 2017 til 1. marts 2020.

 

Normallønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr.

Genetillæg reguleres pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.

Lærlinge- og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.

Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.

 

Støtten til medarbejderes selvvalgte uddannelse hæves fra 55 til 80 kr. pr. time.

Parterne er enige om at oprette en konsulenttjeneste til at understøtte arbejdet med at sikre flere faglærte i transport- og logistikbranchen.

Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan fremtidens kompetenceudvikling inden for branchen kan understøttes af HTSK-fonden.

1. marts 2018

Fra 1. marts 2018 øges mulighederne for at indgå lokale aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten om arbejdstid.

 

Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.

 

Virksomheder med varierende produktionsbehov kan varsle afspadsering af systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Det er maksimalt muligt at afspadsere overarbejde på 5 timer pr. uge og 1 time pr. dag.

Sygdom

Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.

 

Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

 

Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.

TR og uddannelse

Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentanter, mens de er under uddannelse.

Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører.

Ophørte tillidsrepræsentanter, der er funktionærer og funktionærlignende medarbejdere får ligesom med timelønnede medarbejdere udvidet deres opsigelsesvarsel med otte uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentanter i mindst et år.

 

Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. maj 2017 udgør:

Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år

Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.

Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.

Indhente oplysninger

Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller 3F Transportgruppe kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.

 

Parterne er enige om, at der i et eventuelt mæglingsforslag skal indgå en opfordring til Folketingets partier om hurtigst muligt at genetablere værnet i godskørselsloven imod social dumping.

Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.

 

Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om en virksomhed udfører vikararbejde eller ej.

Læst i alt:

40 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger
Ret cookie-samtykke