7. september 2018 - 01:45

App linkNu på Google Play

- P-afgifter må ikke blive pengemaskine

7. september 2018 - 01:45

Transportministeriet vil hæve bøderne for parkering på vejramper og parkeringsafgifterne for tunge køretøjer i øvrigt. Initiativet er helt i tråd med det, som transportministeren meldte ud i forbindelse med indførelse af den tidsbegrænsede parkering på 25 timer på de statslige rastepladser.

 

DTL støtter i et høringssvar lovforslaget og betegner det som helt nødvendig pga. den indførte tidsbegrænsning, oplyser DTL i en nyhedsmail.

Men samtidig advarer DTL imod, at kommunerne benytter lejligheden til at gøre distributionen af varer med lastbiler til byerne til en pengemaskine. For afgiftsforhøjelsen til 2.040 kr. pr. forseelse kommer nemlig også til at gælde i byområder:

 

»Vi har udtrykt bekymring for, at kommunerne benytter sig af lejligheden til at gøre distributionen af varer med lastbiler til byen til en pengemaskine ved en særlig omfattende og nidkær parkeringskontrol, for at skaffe øget provenu til kommunekassen. En praksis som regeringen netop søger begrænset med forslag om, at kommunerne skal betale 70 procent af provenuet af parkeringsafgifterne til staten, og som mange af DTLs medlemmer oplever dagligt,« udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.


Efterlyser vejledning

 


Han peger på de særlige udfordringer som distribution af varer i de større byer udgør. Det gælder også den til tider vanskelige sondring mellem af- og pålæsning og standsning og parkering.

 

»I de større byer kan der være forholdsvist langt mellem steder, hvor det er muligt med af- og pålæsning og steder, hvor varerne reelt skal leveres eller læsses. Der er derfor ikke altid aktivitet ved køretøjet, og køretøjet er aflåst af hensyn til risikoen for tyveri af godset,« siger Østergaaard, der fortsætter:

 

»I sagens natur er der som hovedregel ikke tale om standsning eller parkering, når et distributionskøretøj leverer gods. Men det kan være vanskeligt lige at konstatere, om der er tale om en af- eller pålæsning. Vi opfordrer derfor Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at udarbejde en vejledning om af- og pålæsning.«

Nidkær kontrol

En utilsigtet konsekvens kan også være mere trængsel ved, at distribution af gods i byer bliver overflyttet fra lastbiler over til varebiler pga. afgiftsforhøjelsen for køretøjer over 3.500 kg.,« mener DTL.

 

»Mange af DTLs medlemmer oplever parkeringskontrollen i de større byer som overordentligt nidkær og med uundgåelige omkostninger. Så vi henstiller til, at ministeriet fx undersøger hvor meget de største byer i dag samlet set opkræver i parkeringsafgifter for lastbiler årligt,« udtaler DTLs direktør.I høringssvaret opfordrer DTL også til, at antallet af og kapaciteten på de danske rastepladser hurtigst muligt bliver udvidet markant. Kapaciteten er nemlig ude af trit med behovet, hvilket en rapport fra Vejdirektoratet tilbage i 2009 allerede dokumenterede med angivelse af belægningsprocenter på op til 400 procent. Behovet for flere rastepladser er stigende med flere udenlandske lastbiler på vejene og stigende godsmængder,« påpeger DTL

Læst i alt:

454 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger