ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

5. juni 2018 - 02:50

App linkNu på Google Play

Vognmanden

ITD: Vejpakke ikke klar endnu

5. juni 2018 - 02:50

Rådsmødet med EU's transportministre på torsdag er sidste rådsmøde under det bulgarske EU-formandskab, inden Østrig overtager formandskabet 1. juli.

På dagsordenen for torsdagens møde er igen EU-Kommissionens vejpakke. Det bulgarske formandskab har arbejdet for at samle opbakning til en række kompromisforslag på de mest vanskelige forslag i vejpakken: Udstationering, cabotage, kombineret transport og køre- og hviletid.

 

Med al sandsynlighed vil det dog ikke lykkes for Bulgarien at samle EU-medlemslandene om et forhandlingsresultat her og nu, melder brancheorganisationen ITD.

Dermed overtager Østrig stafetten, og landet annoncerer, at det indkalder til rådsmøde igen i oktober. Landene i den såkaldte ”Vejalliance”, herunder Danmark, er enige om, at de forslag, der er fremlagt fra det bulgarske formandskab, ikke bidrager til mere fair regler, end dem der gælder i dag.

 

Man er mildt sagt ikke imponerede over de bulgarske kompromisforslag, og vejalliancen peger samlet på, at vejpakken på ingen måde er klar til konsensus på juni-rådsmødet, fortsætter ITD sin melding.

Pakke ikke klar

ITD melder samtidigt, at vejpakken ikke er klar til vedtagelse endnu.

På en række væsentlige områder er vi nemlig heller ikke enige i de kompromisforslag, der er fremlagt af Bulgarien, lyder det videre.

 

Hovedtemaet i vejpakkeforhandlingerne har gennem det sidste år været, om - og eventuelt hvornår - en chauffør skal være omfattet af udstationeringsreglerne. EU-landene er især splittede i forhold til, hvornår og i hvilket omfang international kørsel skal omfattes. En vigtig drøftelse herunder har været, om der skal være en undtagelsesperiode for udstationering på transportområdet, hvor lang en sådan periode skal være, samt om hviletiden skal regnes med.

Nej til forslag

Bulgarien har nu foreslået en undtagelsesperiode for udstationering på syv sammenhængende dage inden for en kalendermåned for de internationale transporter - og en undtagelsesperiode for udstationering på tre sammenhængende dage for cabotagekørsel.

 

ITD er stærk modstander af Kommissionens oprindelige forslag om udstationering på internationale transporter. Præmissen for udstationering gælder efter vores opfattelse ikke for eksportchaufførerne. Kommissionens forslag vil være en meget stor administrativ byrde for virksomhederne. Samtidig vil det være nærmest umuligt for myndighederne at kontrollere og håndhæve.

 

Et forslag fra formandskabet går på at fastholde de nuværende cabotageregler med introduktion af en karensperiode på 2 dage mellem cabotageoperationer. Formandskabet ønsker altså ikke som Kommissionen, at cabotagekørsel skal være omfattet af udstationeringsdirektivet fra dag 1.

Behov for klarhed

I forhold til cabotage har ITD længe set et behov for større klarhed om reglerne, ens fortolkning og implementering i EU-medlemslandene samt øget håndhævelse og kontrol. ITD støtter derfor Kommissionens oprindelige forslag om, at cabotage omfattes af udstationering, samt at kontrollen med cabotage øges betragteligt.

 

ITD støtter også Kommissionens oprindelige forslag med en ny definition for cabotage, hvor der fokuseres på antal dage.

- ikke antal ture. Det vil skabe klarhed om reglerne, ligesom det vil bidrage til, at reglerne kan kontrolleres mere effektivt. Heller ikke her er vi enige i det bulgarske kompromisforslag.

Ramme på fire uger

ITD ønsker videre, at der på køre- og hviletidsområdet opereres med en konsekvent 4-ugers ramme for så vidt angår både kompensation og adgangen til at komme ”hjem”. Det både af hensyn til balancen i chaufførens arbejdsliv og den praktiske planlægning.

 

ITD støtter også adgangen til at afholde ugehvil i førerhuset efter den britiske model, hvor lastbilen er parkeret på en rasteplads med egnede faciliteter. Overordnet er vi dog på køre- og hviletidsområdet heller ikke på linje med det bulgarske forslag, lyder det også fra Padborg.

Læst i alt:

13 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger