Jura

2. juni 2017 - 02:10

App linkNu på Google Play

Vognmanden

Personlig eller begrænset hæftelse?

Personlig eller begrænset hæftelse?

2. juni 2017 - 02:10

Af advokat (H) Henrik Frandsen, Associeret partner, og advokatfuldmægtig Patrick Møller Toftegaard, begge Delacour, Aarhus

 

Vi har i forrige artikler beskrevet nogle fordele og ulemper ved at drive vognmandsvirksomhed i et anpartsselskab fremfor at drive virksomheden i personligt regi. I denne artikel går vi mere i dybden med forskellene i forhold til virksomhedens kreditorer.

På det punkt er der som ejer af virksomheden praktisk talt kun fordele ved at omdanne din virksomhed til et anpartsselskab.

Personligt regi

Når du driver virksomhed i personligt regi, er din privatøkonomi og virksomhedens økonomi sammenblandet. Det betyder, at dine kreditorer kan kræve, at din virksomheds gæld bliver betalt med alt, hvad du ejer. Din virksomheds kreditorer er eksempelvis SKAT, banken, leasingselskaber, leverandører, medarbejdere – kort sagt alle dem, der kan kræve betaling hos din virksomhed.

 

Helt lavpraktisk indebærer det, at SKAT kan sætte dit hus på tvangsauktion, hvis gælden til SKAT ikke bliver betalt rettidigt. Eller det indebærer, at hvis én af dine ansatte har lavet en fejl, som du som arbejdsgiver hæfter for, kan den pågældende kunde kræve, at du betaler erstatningen med din personlige formue.

 

Hele spørgsmålet omkring, hvem kreditorerne i din virksomhed kan kræve sig betalt af, er selvfølgelig kun relevant, hvis der ikke er penge – eller likviditet – nok i virksomheden til at betale kreditorerne rettidigt.

Det er i sagens natur dog for sent at ændre til et anpartsselskab, hvis beslutningen først bliver truffet, når du kan konstatere, at likviditeten i virksomheden er ved at blive for stram.

ApS med fordele

Hvis du ikke aktivt vælger at drive vognmandsvirksomhed i en bestemt selskabsform (eksempelvis et anpartsselskab), driver du automatisk virksomheden som en personligt drevet virksomhed.

Du skal derfor aktivt vælge at drive virksomheden i et anpartsselskab, hvis du ønsker fordelene forbundet med virksomhed i selskabsregi. Det skal ske fra opstarten af din virksomhed eller hvert fald inden likviditeten i virksomheden bliver for anstrengt.

 

Som ejer af en vognmandsvirksomhed, der bliver drevet i et anpartsselskab, er din personlige formue klart adskilt fra din virksomheds formue. Når du har indrettet dig på den måde, bestemmer du groft sagt selv, hvad din virksomheds kreditorer kan kræve sig betalt af.

 

Når du stifter et anpartsselskab indskyder du nogle værdier i selskabet. Det kan være et kontant beløb, som bliver brugt til at starte driften af vognmandsvirksomheden. Det kan være aktiver (eksempelvis lastbiler eller udstyr), som virksomheden skal bruge til at drive en vognmandsvirksomhed, eller det kan være hele din eksisterende virksomhed.

Kun betaling via aktiver

Når anpartsselskabet er stiftet, er det kun de aktiver, som selskabet ejer, som virksomhedens kreditorer kan kræve sig betalt med. Selskabet ejer de indskudte værdier, og hvad virksomheden ellers løbende genererer af overskud.

Du vil som ejer af en virksomhed, der løbende har et overskud, typisk også modtage løn og udbytte. Når du har modtaget sådanne udbetalinger, kan virksomhedens kreditorer ikke længere kræve sig betalt med de beløb. De kan kun kræve sig betalt af det, som er ”tilbage” i virksomheden.

 

Nogle af dine større kreditorer vil dog ofte kræve, at du personligt kautionerer for virksomhedens gæld, helt eller delvist. Det kan eksempelvis være banken, der kræver en kaution for at stille en kassekredit til rådighed for din virksomhed.

 

Fordelen er dog stadig, at du selv vælger, om du ønsker at kautionere, og om kautionen skal være begrænset beløbsmæssigt. Du vælger selv fra kreditor til kreditor, hvilken risiko du ønsker at påtage dig.

Tvangskreditor

Nogle kreditorer er såkaldte tvangskreditorer, hvilket betyder, at kreditoren ikke selv kan vælge, om de vil kræve personlig kaution af dig, inden din virksomhed stifter gæld til dem. Eksempelvis er SKAT en tvangskreditor, som er henvist til at kræve betaling af virksomhedens formue og ikke kan bede dig kautionere for virksomhedens eventuelle mellemværende med SKAT.

 

Der er derfor klare fordele ved at drive virksomhed i et anpartsselskab, men det er vigtigt at forholde sig til muligheden inden det bliver for sent.

Læst i alt:

19 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger