Mercedes

5. september 2019 - 01:44

App linkNu på Google Play

Et kig ind i den spejlløse fremtid

5. september 2019 - 01:44

Rasmus Haargaard

MirrorCam vakte opsigt, da den nye Actros blev lanceret, og indtrykkene indtil videre har fuldt ud levet op til forventningerne. Vi har taget et nærmere kig på funktionaliteterne i og teknologien bag MirrorCam

 

Den femte generation af Mercedes-Benz Actros, som gik i produktion i juni, rummede store nyheder. Fælles for de fleste var, at de befandt sig ”under overfladen”. Der var således ikke meget nyt at spotte på Actros set udefra – altså lige med en enkelt undtagelse.

 

De manglende sidespejle, der som standard er erstattet af det innovative ”MirrorCam”-system løb med de største overskrifter under lanceringskampagnen, der fandt sted fra september 2018 til juni i år, hvor serieproduktionen endelig gik i gang på fabrikken i Wörth. I løbet af juli har vi set de første modeller uden sidespejle rulle ud til danske kunder.

Lastbil Magasinet prøvede første gang at køre en lastbil med MirrorCam ved lanceringen i Berlin i september 2018, hvor vi fik et kvarters tid på en manøvrebane til at prøve systemet af. Det virkede meget lovende, og under en længere testkørsel i Spanien i maj 2019 fik vi bekræftet, at MirrorCam i den grad sætter helt nye standarder for sikkerhed og kørekomfort.

 

MirrorCam-babyen

 

Ved test-arrangementet i Spanien for nylig fik vi også lejlighed til at tale med Dirk Stranz, som er en af Daimlers tekniske eksperter og har stået i spidsen for udviklingen af MirrorCam-systemet.

 

»MirrorCam er min baby, kan man sige. Jeg har arbejdet med MirrorCam i de seneste fem år,« fortæller Dirk Stranz.

»Målet har hele tiden været at nå frem til et meget let adaptivt system. Altså et system, som er brugervenligt og let at lære for chaufføren, som efter ganske kort tid skal føle sig helt hjemmevant med at bruge MirrorCam,« forklarer Dirk Stranz.

 

At erstatte de gængse sidespejle med en løsning, der kombinerer en kameraarm på hver side af bilen med et kamera på hver A-stolpe inde i bilen, er mere end bare en teknologisk udfordring. Faktisk har det ikke været teknologien og funktionaliteten, der har været det sværeste at få til at gå op i arbejdet med MirrorCam.

 

»Den største udfordring har været de lovgivningsmæssige krav,« siger Dirk Stranz.

Der har både været national og EU-mæssig lovgivning at tage hensyn til, og kravene til en lastbilchaufførs udsyn bagud og til siden er underlagt en lang række formelle og af og til komplicerede krav.

Fx stiller loven ikke kun krav til ”field of view” – altså hvor stort et synsområde skal spejlet dække – men også om bl.a. ”object size”, altså hvor stort spejlet (eller skærmen) skal være, og hvor stort forskellige personer, genstande og køretøjer skal afbilledes. Lovgivning forhindrer indtil videre også Daimler Trucks i at udrulle MirrorCam-løsningen på det amerikanske marked, hvor klassiske sidespejle indtil videre er et ufravigeligt.

 

Farverne skal rammes

 

Et andet element, der har kostet mange ingeniørtimer i Daimlers udviklingsafdeling, har været at finde de rigtige ”picture settings” (billede-indstillinger), så virkeligheden bliver gengivet nogenlunde korrekt på alle tider af døgnet i i skærmene, som er 15 tommer hver og har en billede-opløsning på 720 x 1920 pixels.

»Det duer fx ikke, at en rød lastbil bliver pink om dagen, selvom vi har fundet nogle indstillinger, der måske passer helt perfekt til at vise billedet om natten. Chaufførens billede på skærmen skal være korrekt på alle tidspunkter og under alle forhold, og det har været en udfordring,« forklarer Dirk Stranz.

 

Billede-visningen i MirrorCam tilpasser sig automatisk efter lysforholdene. Fx bliver skarpt sollys automatisk dæmpet for ikke at genere chaufføren, og når det bliver mørkt, skifter systemet til en form for ”night vision”, hvor lys fra andre køretøjer mv. også bliver reduceret.

 

Desuden er kameraarmen udvendig på førerhuset konstrueret således, at ”taget” på kameraarmen fungerer som et skjold, så regn kan dryppe af uden at ramme kameralinsen og forstyrre billedet. Taget på armen har også den funktion, at det beskytter mod skarpt lys fra fx lamper i en tunnel, så lysindstillingerne ikke ændrer sig hele tiden, og chaufføren dermed har et roligt og stabilt skærmbillede at kigge på.

Lysforholdene på skærmen kan også justeres manuelt, ligesom synsfeltet kan reguleres ved hjælp af knapper i døren – ligesom ved et traditionelt sidespejl. Forkert indstilling af spejle bør høre fortiden til med MirrorCam, som giver det samme billede til chaufføren, uanset højde og drøjde og foretrukken sædeposition.

 

Der er også indbygget varme i kameraerne, som kan aktiveres ved et tryk på en knap. Og som en smart ekstra sikkerhedsfinesse kan chaufføren under hvile og med slukket motor aktivere skærmene i to minutter ad gangen – både via en knap i døren, men også omme fra køjen. Overfald og tyverier på rastepladser er jo desværre ikke gået af mode, men på denne måde kan chaufføren hurtigt se, hvad der foregår langs med vogntoget, uden at forlade førerhuset.

Hjælp til overhaling

Under normal kørsel på fx motorvej vil chaufføren se tre streger tæt på hinanden i den venstre skærm, som er specielt brugbar i forhold til at vurdere muligheden for at fortage overhalinger. Ved at vurdere, hvilken streg bagfrakommende køretøjer befinder sig ud for, får chaufføren en rettesnor for, om det er sikkert at overhale. Hvis et køretøj er ud for eller under den nederste streg, er det ”farligt” – ved den midterste streg er det ”muligt”, og hvis køretøjer er ud for eller over den øverste streg, betegnes det som ”sikkert” at trække ud og overhale.

 

Der er desuden en ekstra streg længere nede på den venstre skærm. Denne streg markerer bagenden af traileren og er en hjælp, når der skal bakkes fx til en rampe eller andet. Stregens placering skal indstilles manuelt af chaufføren selv, men når først det er gjort én gang, vil den passe fremadrettet – såfremt lastbilen kører med den samme trailer hver gang eller med samme typer af standardtrailere.

Stregen ud fra bagenden af traileren må af lovgivningsmæssige årsager ikke være ret lang under kørslen, men når lastbilen sættes i bakgear, bliver stregen forlænget og langt mere brugbar. Det er nemlig tilladt, når der er tale om en ”midlertidig situation”, som fx en bakkemanøvre. Stregen kommer tilbage i normal, ”kort” tilstand, når lastbilen igen kører over 10 km/t.

 

Alle chauffører kender nok den situation, at udsynet i sidespejlet forsvinger under et sving, hvorefter man kun kigger lige ind i siden på traileren. Der er i løbet af de seneste år opfundet forskellige prototyper på eftermonterede løsninger til at afhjælpe problemet, men med MirrorCam har Mercedes indbygget funktionen ”trailer panning” til at gøre udsynet bedre, når man drejer.

 

”Trailer panning” betyder, at når lastbilen fx drejer til højre, bliver bagenden af traileren midt i billedet – under hele manøvren. Systemet fungerer med almindelige mål for standardtrailere, og hvis man kører med specialtrailere, som er længere og fx har styrende aksler, så kan man manuelt indstille ”panningen”, så den passer.

Indbygget Sideguard

Mercedes-Benz har siden 2016 haft sikkerhedssystemet Sideguard Assist i sortimentet, og i forbindelse med den nye, femte generation af Mercedes-Benz Actros har man benyttet muligheden til at sammenkoble Sideguard Assist med det nye MirrorCam.

 

Hvis man som kunde tilvælger både MirrorCam og Sideguard Assist får man dermed ekstra glæde af de to løsninger, både til at styrke beskyttelsen af de bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, men også som en praktisk hjælp under almindelig kørsel, som i den grad gavner kørekomforten. Det fik vi selv oplevet under den lange testkørsel i Spanien i maj, hvor systemet virkelig kom til sin ret.

 

I forbindelse med overhalinger på motorvejen er man ikke længere afhængig af kollegaens venlighed ved at blinke med lygterne, når der er fri bane til igen at trække ind til højre. For med Sideguard Assist og MirrorCam koblet sammen vises en visuel advarsel – i form af en orange trekant – i den højre skærm på A-stolpen, så længe der er registreret et objekt på bilens højre side. Når der er fri bane til at trække ind, forsvinder den orange trekant. Hvis systemet vurderer, at der er fare for sammenstød – fx hvis chaufføren aktiverer blinklyset mod højre – så blinker der en rød advarsel på skærmen, kombineret med en hidsig advarselslyd.

Det skal understreges, at Sideguard Assist kun advarer og ikke aktivt griber ind ved at bremse ned – det er fortsat helt op til chaufføren at styre og bremse køretøjet.

Under visse omstændigheder kan Sideguard Assist også advare chaufføren, når han lægger an til at dreje til venstre, og lastbilen har et udhæng på mere end 1,5 meter, som risikerer at ramme andre trafikanter som fx en fodgænger eller cyklist.

 

Sideguard Assist bygger på to radar-sensorer monteret på lastbilens højre side foran bagakslen. Systemet er designet, så det overvåger hele vogntogets længde plus to meter foran og en meter bag. Det virker for lastbiler og vogntog med en totallængde på op til 18,75 meter.

Hvornår følger resten?

Ifølge Mercedes-Benz forbedrer MirrorCam brændstofforbruget med ”op til” 3% på motorvej og 5% på landevej. Det skyldes, at det store spejlhus er væk, hvilket rent aerodynamisk er en stor forbedring. Omvendt trækker de to nye kameraarme i den modsatte retning, så i forhold til aerodynamik er MirrorCam to skridt frem og ét tilbage.

 

Under snakken med MirrorCams ”far”, Dirk Stranz hos Daimler, kom det dog også frem, at den nuværende udgave af MirrorCam kun er første version, og Daimlers ingeniører har utvivlsomt som ambition at udvikle en fremtidig MirrorCam-løsning, som vil være stort set usynlig udefra.

 

MirrorCam fås til topmodellen Actros, men også til den ligeså opdaterede entreprenørbil Arocs. Det er ganske naturligt, da Actros og Arocs meget langt hen ad vejen bygger på samme fundament.

Det er naturligvis også meget interessant, hvornår MirrorCam vil blive tilgængelig i Mercedes-Benz’ øvrige produktprogram – og her tænker vi især på Atego og Econic, som jo er lastbiler, der er specifikt udviklet til distributions- og renovationsopgaver, hvor de innovative kameraspejle og det pragtfulde frie udsyn uden spejlhusene ville være en gave til enhver bychauffør.

 

Under test-arrangementet for nylig i Spanien benyttede Lastbil Magasinet derfor lejligheden til at stille netop dette spørgsmål til den øverste chef for Mercedes-Benz Trucks, Stefan Buchner.

 

»Vi har nu introduceret MirrorCam til Actros- og Arocs-serien, og foreløbig ser vi, hvordan kunderne tager imod det. Ud fra det vil vi i fremtiden vurdere, hvornår efterspørgslen er der til at fortsætte implementeringen i andre modeller,« lød svaret fra Stefan Buchner.

Bag dette høflige ”træden vande”-svar gemmer der sig givetvis det faktum, at Atego og Econic bygger på en helt anden grundkonstruktion end Actros og Arocs, så det er ikke sådan lige at overføre teknologien fra den ene serie til den anden. Men det er vanskeligt at forestille sig kommende lanceringer af nye Atego- og Econic-generationer uden en ny kameraspejl-løsning, der bygger på de samme principper som MirrorCam.

 

Flere andre førende lastbilfabrikker er også på vej med nye topmodeller, og det skal selvsagt blive interessant at se, om ikke vi får flere kamera-løsninger rullet ud i de kommende år. MAN’s nye topmodel lanceres således i 2020, og Volvo forventes også et opdatere FH-serien inden længe.

Iveco lancerede til gengæld for nylig det nye flagskib i form af S-Way-serien uden selv at komme med en tilsvarende løsning. Det kan der dog være råd for, eftersom det ikke kun er lastbilfabrikkerne, der arbejder med kamera/spejl-løsninger, men også flere underleverandører til branchen har udviklet bud på lignende løsninger.

 

Uanset hvad tyder meget på, at MirrorCam kun er starten på en mere og mere spejlløs fremtid, som vil rulles ud på de europæiske veje i de kommende år.

Læst i alt:

2123 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger