12. november 2020 - 01:46

App linkNu på Google Play

Ministeren svarer uden om spørgsmål om bøder til chauffører

Ministeren svarer uden om spørgsmål om bøder til chauffører

12. november 2020 - 01:46

Jakob Bargmann

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er for alvor i vælten i disse dage på grund af ”mink-gate”. Men selv om ministeren i øjeblikket er en presset mand, og flere kræver hans afgang på grund af den manglende lovhjemmel til at slå mink ned, har ministeren også måttet forholde sig til et andet alvorligt emne – nemlig at svare på spørgsmål om det rimelige ved, at chauffører bliver straffet med bøder på flere tusinde kroner i sager om dyrenes transportegnethed.

 

Og lad det være sagt med det samme; det slipper fødevareministeren ikke særligt godt fra, for ministeren dækker sig ind under svar fra Fødevarestyrelsen, og derfor bliver vi aldrig meget klogere på ministerens holdning til spørgsmålet.

 

Det er Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby, der både er sit partis transport- og erhvervsordfører, der har stillet spørgsmål til sagen, men flere gange lykkes det ministeren slet ikke at svare på det, der bliver spurgt om.

Er det rimeligt, chaufførerne får bødestraffen?

Hans Kristian Skibby spørger Mogens Jensen, om det efter hans opfattelse ikke er mere rimeligt, at det er de landmænd, der sender dyr, der ikke er transportegnede, afsted i lastbiler, der får bødestraffen frem for chaufføren?

 

Men Mogens Jensen sender bolden videre til Fødevarestyrelsen og forholder sig ikke til ret og rimelighed.

 

Fra Fødevarestyrelsen lyder det, at det af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport fremgår, at dyr ikke må transporteres, medmindre de er egnede til den påtænkte forsendelse.

 

- Det følger endvidere af transportforordningen, at landmanden, transportvirksomheden og chaufføren alle har et ansvar for at sikre, at dét sker. Det betyder, at en ændring af det strafferetlige ansvar forudsætter en ændring af transportforordningen, hvilket er usandsynligt at få gennemført inden for den nærmeste fremtid, skriver Fødevarestyrelsen.

Altså intet svar fra ministeren på Hans Kristians Skibbys spørgsmål, om det er rimeligt.

 

- Fødevarestyrelsen ændrede sin sanktioneringspraksis den 18. februar 2019, således at ansvaret i transportegnethedssager primært placeres hos landmænd og transportvirksomheder, mens chauffører kun sanktioneres, såfremt de har et personligt ansvar for skaderne på dyrene. I denne forbindelse har Rigsadvokaten understreget, at det i de konkrete sager suverænt er anklagemyndighedens afgørelse, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod chaufføren. Anklagemyndigheden er forpligtet til at vurdere dette ud fra ordlyden af transportforordningen, da den er direkte gældende, skriver Fødevarestyrelsen.

 

- Yderligere indebærer det nye kontrolkoncept for dyretransporter, der trådte i kraft den 1. oktober 2020, at de typiske sager om manglende transportegnethed fremover sanktioneres med fokus på at forbedre regelefterlevelsen ved indskærpelse, påbud, forbud samt opfølgende kontrolbesøg og ikke ved politianmeldelse i det omfang, vi kender i dag, skriver Fødevarestyrelsen.

Men selv om Fødevarestyrelsen altså skrev ud til embedsdyrlægerne i februar 2018, at sanktioneringspraksissen fremadrettet skulle ændres, bliver dyretransportchaufførerne altså stadig i stor stil trukket i retten i denne type sager. Det har advokat Jacob Forman, der ofte forsvarer chaufførerne, flere gange fortalt til Lastbil Magasinet.

 

- I denne forbindelse har Rigsadvokaten understreget, at det i de konkrete sager suverænt er anklagemyndighedens afgørelse, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod chaufføren. Anklagemyndigheden er forpligtet til at vurdere dette ud fra ordlyden af transportforordningen, da den er direkte gældende, svarer Fødevarestyrelsen.

 


Er fem dage nok?

Hans Kristian Skibby har også spurgt, om Mogens Jensen mon mener, at et 5-dages kursus giver en chauffør den tilstrækkelige viden til at kunne vurdere, om et dyr er transportegnet?

 

Igen dækker ministeren sig ind under Fødevarestyrelsen, som skriver, at ”chauffører, der har deltaget i kurset, har opnået viden til at vurdere dyrenes transportegnethed”.

Altså får vi ikke noget konkret svar fra ministeren på, om han så også mener, at et fem-dages kursus er tilstrækkeligt …

Hvori ligger rimeligheden?

Hans Kristian Skibby forsøger også at få ministeren til at forklare rimeligheden ved, at chauffører, der transporterer dyr, kan få bøder på op til 20.000 kroner for at transportere dyr, som ikke er transportegnede.

Igen, igen sendes bolden videre til Fødevarestyrelsen, og vi får ikke fødevareministeren til at forklare rimeligheden.

 

- Normalbødesatserne i sager, hvor chauffører har medtaget ikke transportegnede dyr, fremgår af forarbejderne til lov nr. 384 af 28. maj 2003 om ændring af dyreværnsloven. Hvis der vurderes at være tale om uforsvarlig behandling af dyr, er normalbøden ved førstegangsovertrædelse 5.000 kr. og stiger ved gentagelse til 15.000 kr. Vurderes forholdet som grovere, uforsvarlig behandling af dyr, er normalbøden ved førstegangsovertrædelse 20.000 kr. og stiger ved gentagelse til 30.000 kr. Den i spørgsmålet nævnte bødestørrelse ligger dermed inden for det af Folketinget fastsatte niveau, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Læst i alt:

804 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger