28. juni 2019 - 11:14

App linkNu på Google Play

Ole Birk Olesen takkede af som minister

Ole Birk Olesen takkede af som minister

Foto: Lars Myrup Lassen

28. juni 2019 - 11:14

Afgående transport- bygnings- og boligmininister Ole Birk Olesen (LA) holdt denne tale ved overdragelsen af sit ministerium til Benny Engelbrecht (S) og Kaare Dybvad (S):

 

”Kære medarbejdere i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, styrelser og direktorat. Jeg er så glad for, at I findes.

 

Da jeg tiltrådte som minister for to et halvt år siden, vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente om jer. Jeg havde set min andel af ”Yes, Minister” og ”Yes, Primeminister”, og jeg tænkte måske, at jeg nu skulle i hænderne på hundredvis af Sir Humphrey’er.

 

Jeg har en bekendt, som advarede mig, fordi han selv har arbejdet i et ministerium. Han sagde: ”Pas især på med de første ting, de vil have dig til at godkende. Det er her, de vil forsøge at udnytte, at du er ny og få ting igennem, som du ikke bør godkende.”

Måske er det, fordi han har arbejdet i Finansministeriet, at han sagde sådan.

Jeg har i hvert fald ikke kunnet genkende hverken Sir Humphrey eller den tilsyneladende beskrivelse af Finansministeriets arbejdsmetoder her i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Jeg har oplevet noget helt andet. Den idealisme på samfundets vegne, som jeg bilder mig ind, at jeg selv kom til ministeriet med, har jeg kunnet genfinde i ministeriet selv.

 

Jeg siger ikke, at I alle er LA’ere, for det er jeg sikker på, at i hvert fald nogen af jer ikke er. Selvom jeg har svært ved at forstå hvorfor.

Nej, jeg siger, at I arbejder samvittighedsfuldt med den opgave at gøre Danmark til den bedst mulige udgave af sig selv. Det har jeg aldrig i de forgangne to et halvt år haft grund til at betvivle.

Og mit erfaringsgrundlag er stort, synes jeg, for vi har holdt mange interne møder, hvor vi har brainstormet om tingene. Det har for mig været de bedste tidspunkter som minister:

 

Når vi har siddet med et problem og med hver vores kompetencer har bidraget til en god løsning på problemet.

Det er på den måde, vi har udrettet så meget. Altså, virkelig meget.

Vi har blandt andet:

 

• Liberaliseret taxalovgivningen

 

• Vi har lavet aftale om førerløse S-tog, som vil føre til både en meget bedre togbetjening OG en forhøjet udbudsprocent for jernbanen fra 5 til 75 procent af alle rejser

 

• Vi har forhøjet hastighedsgrænserne på en række motor- og landevejsstrækninger

• Vi har gjort det 15 procent billigere at køre over Storebælt, stigende til 25 procent billigere i 2022

 

• Vi har igangsat udvidelse af motorvejen på Vestfyn

 

• Vi har nedlagt fotovogne og brugt kameraerne i stærekasser i stedet

 

• Vi har fjernet regler om fornyelse af kørekort hvert andet år for bilister, som er over 75 år

 

• Vi har fjernet forbud mod almindelige skate boards, speed pedelec, elløbehjul, el-skate board og mange andre små motoriserede køretøjer på Færdselslovens område

 

• Vi har liberaliseret kørsel med fjernbusser

 

• Vi har skaffet finansiering til en havnetunnel i København

 

• Vi har taget de første skridt til en brugerbetalt Kattegatforbindelse med igangsætning af en ambitiøs forundersøgelse

• Vi har truffet beslutning om efter sommerferien at påbegynde byggeriet af den faste forbindelse under Femern Bælt

 

• Og vi har fremlagt en ambitiøs plan for, hvilke investeringer i transportinfrastrukturen, både på vej og bane, der bør gennemføres i årene fra 2021-2030. Og vi har endda skaffet Finansministeriets opbakning til det!

 

Det var transportområdet, nu kommer bolig. Vi har bl.a.:

 

• Udtænkte, hvordan vi kan afskaffe alle ghettoer i årene frem mod år 2030, vi har lavet en bred aftale om det i Folketinget, vi har fået vedtaget lovgivningen, og kommunerne har nu indleveret deres udviklingsplaner, som skal få det til at ske.

 

Den her vil jeg gerne lige dvæle lidt ved – over for de personer i den almene boligsektor, som offentligt har givet udtryk for, at de savner et ”selvstændigt Boligministerium”.

I årtier har selvstændige Boligministerier forsøgt at løse ghettoproblemerne. Det har stort set ikke hjulpet noget. Flere steder er problemerne tværtimod blevet større. Men den lovgivning, som vi nu har fået vedtaget, er der så stor tiltro til vil virke, at alle forventer, at private investorer helt frivilligt vil melde sig og byde på byggeri af private udlejnings- og ejerboliger – midt i områder, som i dag er ghettoer! Den plan evnede de selvstændige Boligministerier ikke at udtænke. Til gengæld var boligministrene dengang bedre venner med de almennyttige boligorganisationer.

 

Det er mit meget klare indtryk, at vi i dag kan se frem til et Danmark uden ghettoer, netop fordi Boligministeriet blev lagt ind under et Transportministerium, hvor man bare gerne vil løse problemerne.

Tilbage til resultatlisten på boligområdet:

 

• Vi har fået sat en ny dagsorden i forhold til stigende boligpriser i især København: Hvor det tidligere var sådan, at mange råbte på billigere, delvist skattebetalte boliger til nogle få udvalgte, så er det nu lykkedes os via en rapport om emnet og møder med Hovedstadskommunerne at skabe forståelse for, at det primært er mængden af nye boliger, som kan imødegå de stigende priser, ikke om boligerne har det ene eller det andet ejerskab

 

• Og i den forbindelse: Vi har lavet aftale med Københavns Kommune om at etablere en helt ny ø mellem Refshaleøen og Nordhavn med plads til 20.000 nye boliger og 35.000 nye københavnere

• Lige inden valget nåede vi også at demokratisere adgangen til de mest attraktive almene boliger, så de ikke længere alene er forbeholdt folk, som i forvejen bor i boligorganisationen, men også for halvdelens vedkommende vil gå til medlemmer af organisationen, som står på venteliste, men som endnu ikke bor i en af organisationens boliger

 

Til sidst Bygning, hvor vi bl.a. har sørget for:

 

• At man ikke længere skal have byggetilladelse for at opføre nye carporte og udestuer

 

• At man nu kan få lov til at have en trappe op til sin hoveddør og ikke behøver at bekoste en permanent rampe, hvis man ikke har brug for sådan en

• Og at der er kommet bedre styr på de store prestigebyggerier i Bygningsstyrelsen, fordi vi midlertidigt har lagt projekterings- og risikostyringen under Vejdirektoratet, mens Bygningsstyrelsen har opbygget kompetencerne til på et tidspunkt at få projekterne tilbage til sig selv igen

 

Alt dette har vi kunnet gøre, fordi vi alle har ment, at det ikke bare er for sjov og underholdning, at vi er blevet betroet vores stillinger og hverv. Det er faktisk alvor. Det handler om efterlade landet i en bedre stand i 2019, end det var i i 2016 – for nu bare at tage de to årstal, hvor jeg tiltrådte og nu går af igen.

 

For jeres vedkommende, kære medarbejdere og chefer i departement, styrelser og direktorat, fortsætter arbejdet, mens jeg tager – i hvert fald en pause – fra regering og statsadministration og helliger mine vågne timer til parlamentarisk arbejde i Folketinget.

I er mange, som har gjort et særdeles positivt indtryk på mig, men jeg vil ikke begynde at remse navne op. Kun ét navn vil jeg nævne, nemlig det på departementschefen – Jacob Heinsen.

Kære Jacob, som det forhåbentlig fremgår, så synes jeg, at det ministerium, som du i høj grad har opbygget, er et forbillede på, hvordan ministerier bør være. Og jeg tror på, at et ministerium lige som en virksomhed eller en organisation præges af chefen.

 

Den indstilling, som en god chef har med, bliver til kultur i den organisation, som han eller hun er chef for.

 

Du har bragt intelligens, kreativitet, engagement, idealisme og samvittighedsfuldhed med dig ind i ministeriet her, da du tiltrådte for 12 år siden, og det har forplantet sig ved dit eksempel og ved de ansættelser, som du har stået i spidsen for, og det er årsagen til, at dit ministerium er så velfungerende.

Jeg møder nogle gange mennesker, som tænker anderledes om især transportdelen af ministeriet. De siger f.eks.: ”Men de kan jo ikke få togene til at køre ordentligt?”

Og så svarer jeg altid: ”Det er vi på vej til. Når togene ikke allerede kører ordentligt, så er det ikke Transportministeriets skyld. Det er Folketingets skyld.”

 

Og det mener jeg. Mange forbedringer kunne gennemføres – hvis ikke et flertal i Folketinget var imod. Og mange forværringer kunne forhindres – hvis ikke et flertal i Folketinget var for.

 

Så jeg vil slutte af med bare at sige tak til alle i Transport-, bygnings- og boligministeriet for de forgangne to et halvt år. Det har været ekstremt meningsfuldt at være minister for jer. Vi har udrettet gode ting, og det er jo det, det hele handler om.

God sommer til jer alle!”

Læst i alt:

581 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger