8. november 2020 - 22:54

App linkNu på Google Play

Opdaterede retningslinjer for godstransport i Nordjylland

Opdaterede retningslinjer for godstransport i Nordjylland

8. november 2020 - 22:54

Som følge af, at der i en række nordjyske kommuner er identificeret en muteret form for Covid-19 virus meddelte myndighederne 5. november, at en række restriktioner vil blive indført i de pågældende kommuner fra mandag 9. november til og med 3. december.

 

Restriktionerne gælder for kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

 

På den baggrund opfordrer Transport- og Boligministeriet transport- og logistiskvirksomheder samt chauffører, der transporterer gods til, fra, i og igennem de 7 kommuner til at organisere kørslen ud fra en række retningslinjer, der balancerer hensynet til folkesundheden og til opretholdelse af forsyningskæderne.

De grundlæggende retningslinjer fra myndighederne er:

Godskørsel til, fra og igennem Nordjylland

 

Alt gods kan og bør transporteres uhindret ind, ud, i og gennem de 7 kommuner. I den forbindelse opfordres chauffører dog i særligt grad til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger (link til bilag) og generelt minimere deres ophold inden for de 7 kommuner.

 

Særligt for chauffører og transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner

 

Generelt gælder, at alle beboere i de berørte kommuner kraftigt opfordres til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

 

For transportarbejdere og chauffører bosiddende i de 7 kommuner bør transportarbejde udelukkende finde sted internt i de 7 kommuner, med undtagelse af de transportarbejdere, der udfører godskørsel af kritisk karakter, herunder transport af fødevarer, forsyninger til dagligevaremarkedet, E-handelsvarer, affald, renovation, levende dyr, foder til produktionsdyr, medicin og værnemidler samt redningskørsel og kritisk vejhjælp

Virksomheder opfordres generelt til at udtømme mulighederne for at benytte chauffører fra andre kommuner til transport af gods af kritisk karakter, således chauffører bosiddende i de 7 kommuner udfører mindst muligt transportarbejde uden for de 7 kommuner.

 

Såfremt transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner kører ud af de 7 kommuner, opfordres de til at opholde sig så kort tid som muligt uden for de 7 kommuner, ligesom det gælder den anden vej. I den forbindelse opfordres de i skærpet grad til at overholde alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger.

Særligt for virksomheder beliggende i de 7 kommuner

 

Det er fortsat muligt at få leveret gods til og fra virksomheder beliggende i de 7 kommuner. Virksomhederne opfordres til at benytte chauffører, der er bosat uden for de respektive 7 kommuner til at køre gods ind og ud af det geografiske område bestående af de 7 kommuner for at begrænse smittespredning, med mindre godset læsses og losses inden for de 7 kommuner.

 

Spørgsmål og svar:

 

Spørgsmål 1: Er der begrænsning på typen af gods, der må transporteres ind og ud af de 7 kommuner?

 

Svar: Nej. Der er ikke nogen restriktionerne for så vidt angår typen af gods. Opfordringerne er rettet mod chaufførerne, der transporterer godset, og hvor disse er bosiddende. Der gælder således en kraftig opfordring til, at transport af gods til og fra og igennem disse kommuner, i videst muligt omfang udføres af chauffører bosat uden for de 7 kommuner.

Hvis chaufføren er bosat i en af de 7 kommuner, går opfordringen på, at der i videst muligt omfang kun transporteres gods internt i de 7 kommuner.

 

Spørgsmål 2: En virksomhed beliggende uden for de 7 kommuner benytter chauffører bosiddende i de 7 kommuner, hvordan skal virksomheden kunne følge retningslinjerne?

 

Svar: Virksomhederne opfordres til at finde alternative løsninger i peri-oden frem til og med den 3. december. Dette kan f.eks. indebære brug af vikarer, som er bosiddende i andre end de 7 kommuner.

 

Hvis der er tale om chauffører med kritisk funktion, kan virksomheden benytte chauffører bosiddende i de syv kommuner. Der er dog stadig en klar opfordring til, at virksomheden i videst muligt omfang benytter sig af vikarer bosiddende i andre kommuner og vurderer, om den pågældende godstransport kan karakteriseres som kritisk, hvis ikke det er muligt at finde en vikar.

Spørgsmål 3: Hvilke personer anses for at have en kritisk funktion?

 

Svar: Med kritiske funktioner sigtes der blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, børne- og undervisningssek-toren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur. Endeligt bemærkes det, at der er tale om anbefalinger og at det derfor er op til transportørerne i den konkrete situation at vurdere om transporten er kritisk (hvis ikke det er muligt at finde chauffører uden for de 7 kommuner eller flytte tidspunktet for transporten).

Kilde: Transport- og Boligministeriet

Læst i alt:

1450 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger