16. marts 2020 - 14:56

App linkNu på Google Play

Transportministeren med direkte henvendelse til transportbranchen om grænselukning

Transportministeren med direkte henvendelse til transportbranchen om grænselukning

16. marts 2020 - 14:56

Transpportministeriet har nu lavet en FAQ vedrørende vejtransporten og indrejserestriktioner ved de danske grænser i forbindelse med håndtering af coronasmitte.
 
 
Nedenstående spørgsmål og svar er udarbejdet af Transportministeriet:


Spørgsmål? Er alt godstransport undtaget indrejseforbuddet – eller gælder det kun for visse typer af varer, som fx fødevarer og medicin?
Svar: Der er ikke fastsat restriktioner for specifikke varetyper – alt godstransport er i ud-gangspunktet undtaget indrejseforbuddet.

Spørgsmål? Er der forskel på, om der er tale om godskørsel for fremmedregning eller firmakørsel?
Svar: Nej, begge former for godstransport anses som at have et anerkendelsesværdigt formål, og vil kunne dokumenteres ved fremvisning af fragtbrev.

Spørgsmål? Hvilken dokumentation skal en chauffør fremvise for et anerkendelsesværdigt for-mål?
Svar: Der vil som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.
Generelt skal personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres indrejse i Danmark, kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan f.eks. være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller ar-bejdskontrakt.
Lastbilchauffører vil ydermere kunne fremvise kørekort til lastbil, chaufførbevis og fragtbrev, som yderligere bevis for det anerkendelsesværdige formål med indrejsen i Danmark. For så vidt angår udenlandske varebilschauffører vil de kunne fremvise kø-rekort og fragtbrev.

Spørgsmål? Kan danske chauffører, hvis kørekort eller chaufføruddannelsesbevis udløber i marts og april, og som ikke kan forlænges, køre i udlandet?
Svar: Indtil videre er det kun i Danmark, at vi for en kortere periode accepterer fortsat kørsel med udløbne kort og beviser. Derfor vil danske chauffører godt kunne køre godstrans-port inden for Danmarks grænser. Men i udlandet skal de fortsat skal have gyldige be-viser for at leve op til EU-reglerne.

Spørgsmål? Danske eksportchauffører, der forlader Danmark, vil jo nødvendigvis køre ind i orange zone. Er de særlig udsat for smittefarer?
Svar At Udenrigsministeriet generelt anbefaler ikke-nødvendige rejser handler ikke om, at smitterisikoen generelt på nuværende tidspunkt er større i andre lande end i Danmark. Beslutningen om, at alle lande er minimum orange, skal ses i lyset af, at der rigtigt mange steder indføres rejserestriktioner og andre begrænsninger, der gør det mere usikkert at være rejsende og øger risikoen for, at man strander. Den risiko er anderledes for eksportchauffører end turister, da chaufførerne så at sige har deres egen transport med. Der gælder samtidig samme anbefaling til rejsende, der returnerer fra orange områder til Danmark, som gælder for alle andre danskere: flest mulige skal blive hjemme for at reducere mobiliteten og derved smittespredningen, mens personer der varetager kritiske funktioner fortsat skal varetage disse. Det gælder eksempelvis ek-portchauffører, der udfører en vigtig funktion for at opretholde vareforsyningen. Chaufførerne er således ikke særlig udsat. Tværtimod har de et job, hvor man har me-get lidt kontakt med andre. De er derfor godt sikrede, hvis de følger Sundhedsstyrel-sens generelle hygiejneråd - også når turen går til andre lande.

Spørgsmål? Hvad sker der med de personer, der skal i transit med bus gennem Danmark – fx folk der skal retur fra skiferie? Gælder det også, hvis de har været i Norditalien?
Svar: Ja, det vil være muligt at køre transit med passagerer gennem Danmark med bus. Også hvis bussen og passagerene kommer fra et land, der er kategoriseret som rødt. Det vil dog være afgørende, at bussen ikke har planlagt et længere stop i landet.

Spørgsmål? Er det muligt for udenlandske turistbusser med slutdestination i Danmark at køre ind i landet?
Svar: Nej, den slags transport lever ikke op til kravet om at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Spørgsmål? Kan udenlandske chauffører, der kører ind i Danmark i en personbil eller minibus fra udlandet for at udføre arbejde for en dansk transportvirksomhed i Danmark, som vedkommende er ansat i, anses at have et anerkendelsesværdigt formål? Og gælder det også, hvis den udenlandske chauffør er ansat i et datterselskab til den danske virksomhed?
Svar: Ja, i begge tilfælde vil chaufføren kunne rejse ind i Danmark for at udføre sit arbejde. Der vil skulle fremvises legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel el-ler arbejdskontrakt som bevis for det anerkendelsesværdige formål. Chauffører vil her-udover kunne fremvise kørekort til lastbil og chaufførbeviser, som dokumentation for, at de er chauffører.

Spørgsmål? Hvilke dokumentationskrav skal en udenlandsk chauffør, der er ansat i en virksom-hed etableret i udlandet, vise for at komme ind i Danmark, hvis han skal ind i landet for at køre en lastbil, som allerede er i landet? Altså den situation, hvor han skal aflø-se en anden chauffør?
Chaufføren skal i udgangspunktet kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål, og Svar:derfor vil det stadig være relevant for ham at kunne fremvise legitimation, ansættelses-bevis i den udenlandske virksomhed og kørekort til lastbil. Og såfremt der foreligger bevis eller ordre for den transport, han skal ind i landet for at udføre, vil det også være relevant information at medbringe.

Spørgsmål? Er det tilladt for en tom lastbil at køre ind i Danmark for at hente varer?
Svar: Ja, det vil være tilladt. Som dokumentation vil chaufføren skulle kunne fremvise bevis for transporten, som skal udføres. Ligesom i en normal situation.
Spørgsmål? Er transit med gods gennem Danmark tilladt? Også hvis lastbilen og chaufføren har været i et land kategoriseret som rød?
Svar: Ja, transit gennem Danmark er tilladt – også fra ’røde’ lande. Det vil dog være afgøren-de, at chaufføren ikke i sit kørselsmønster har planlagt et længere stop eller overnat-ning på dansk territorium.

Spørgsmål? Kan udenlandske lastbiler køre cabotage i Danmark?
Svar: Ja. For at kunne køre cabotage skal lastbilen have en indgående international transport til Danmark for at få adgang til at køre med varer internt i Danmark – det er de almin-delige cabotage-regler. Og der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, hvis lastbilen har bevis for det

Læst i alt:

1073 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger